این گلها دقیقا سنگ نیستند، نوع خاصی از گل‌های آپارتمانی٫ مخصوص جنوب آفریقا که به خاطر ظاهر متفاوتشون، به سنگ‌های زنده معروف شدند.