سریعترین واکنش یک مقام دولتی به اعتراض دانش آموختگان

53

در پی تجمع اعتراض‌آمیز روز (۳۰مرداد)، دانش‌آموختگان طرح ترینینگی شرکت نفت مقابل ساختمان وزارت نفت، جانشین معاون منابع انسانی این وزارت خانه سریعا وا کنش نشان داد و در پاسخ به معترضین گفت: وزارت نفت تصمیمی برای استخدام دانش‌آموختگان نفت گچساران ندارد!

در تجمع روز ۳۰ مرداد دانش آموختگان دست نوشته هایی داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود آموزشکده فنی ترینینگ با هدف تربیت نیروی ماهر مورد نیاز صنعت نفت بنا گردید. و ما قربانیان  مدیریت سلیقه ای هستیم!

یکی از دانش آموختگان گفت دادن جواب منفی که زیاد سخت نیست جواب مثبت است که نیاز به مسولیت پذیری دارد که متاسفانه ما کسی را نداریم که این مسولیت را بتواند قبول کند و از عهده اش بر بیاید!