خبر عجیب گول خوردن پسران نماینده اصلاح طلب – وکیلی هر دو مدیر را دعوا کرد

144

محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلبی که ٢ فرزندش مدیر دولتی شده اند، حاشیه ساز روزهای اخیر به شرق گفت:پسرم یک سال و نیم است که در شرکت آقاي آذروش (مديرعامل هلدينگ آتيه صبا) کارمند است. به شهادت شخص آقاي آذروش حضور ايشان در اين شرکت قبل از انتخابات بوده و اين شرکت هم صرفا يک شرکت کاغذي است که کار مطالعاتي مي‌کند. ريالي هم بودجه ندارد. اين سه نفر مسئولي داشتند. مسئولش رفته جاي ديگري و چون پسرم آنجا مدرک تحصيلي‌اش بالاتر بوده، ايشان را سرپرست كردند.

فرزندم دانشجوي دکتراي علوم سياسي است. من ١٥ روز است که مطلع شده‌ام و به محض اطلاع به ايشان {پسرم} گفتم استعفا بدهد.

از يك طرف مي‌گويند وزير ٣٦ساله خوب است و جوان‌گرايي است. اينکه خوب است يك دهه‌شصتي را در يكي از تخصصي‌ترين وزارتخانه‌ها گذاشته‌‌ايد و به‌به. از يك طرف مي‌گويند يك دهه‌هفتادي را براي يك شركت كاغذي سه‌نفره نبايد گذاشت. كدام منطق درست است.

از پسرم سؤال كردم چطور رفتي؟ گفت يكي از همكلاسي‌هايش آنجا بوده و دعوت كرده كه بيا در اين كار مطالعاتي به ما كمك كن… او هم فكر نمي‌كرده كه جايي كه مي‌رود اينها پيش بيايد. اگر فكر مي‌كرده ماهي دو ميليون تومان اين همه سروصدا دارد، حتما نمي‌رفت.

شنيده‌ام يک پسر ديگرم عضو غيرموظف دوده‌صنعت است. تازه اين را فهميدم و کلي دعوایش کردم. اينکه شما از کجا اين شرکت را گير آورده‌‌ايد و کي شما را گول زده؟ البته او عضو غيرموظف است و اين يعني کارش جدي نبوده و درآمدي هم ندارد.

شايد در مسير مشغله افراد مسئول و مدير، گاهی مافيايي شکل بگيرد. اينها چندان وارد آن شبکه نشدند و به محض اينکه متوجه اين مسير خطا شدم، آنها را دعوا کردم و اينها تنبيه شدند.

کاش اين را از آقاي عارف و بزرگان اصلاح‌طلبان بپرسيد که آيا من اصرار به مخالفت با ربيعي د‌اشته‌ام يا نه؟ اگر وساطت اين دوستان و تعهدات تشکيلاتي نبود، من مخالف ربيعي حرف مي‌زدم. مخالفتم را رسمي و علني اعلام کردم اما اينکه پشت اين چيست، من دقيق نمي‌دانم. شما از آقاي حضرتي و عارف بپرسيد. به هر‌حال رأي فراکسيوني اجل بر رأي شخصي بود. من هم فرد تشکيلاتي هستم.