روزنامه آلمانی «وِلت آم سونتاگ» گزارش داد که ایران و روسیه قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل‌متحد برای انتقال تسلیحات تهاجمی از یک راه قاچاق را نقض کرده‌اند. این روزنامه به‌نقل از «سرویس های اطلاعاتی غربی» نوشت: ایران برای انتقال «سیستمهای تسلیحاتی تهاجمی» به روسیه از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کرده است. به گزارش این روزنامه «در ماه ژوئن، دو هواپیما از ایران مستقیم به سمت پایگاه هوایی حمیمیم ـ مهم‌ترین پایگاه نظامی روسها در سوریه ـ پرواز کردند تا تجهیزات نظامی برای انتقال به روسها برسانند.