ایران به تنش آفرینی ادامه می‌دهد. روشن است پاسخ آمریکا مجازاتها و تحریمهای بیشتر است.

گزارشی از اسکای نیوز ۲۴مرداد ۹۶:

مجلس ایران در واکنش به تحریمهای آمریکا افزایش بودجه برای توسعه برنامه موشکی‌اش را تصویب کرد. این مجلس ۵۲۰میلیون دلار را برای توسعه برنامه موشکهای بالستیکی و تقویت فعالیتهای منطقه‌یی سپاه پاسداران اختصاص داد.

علی لاریجانی رئیس مجلس این اقدامات را گام اول برای برخورد با اعمال تروریستی و ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه می‌داند. در این رابطه محمد عباس ناجی از کارشناسان مرکز پژوهشی الاهرام به اسکای نیوز گفت:

این روشن است که ایران در حال تنش آفرینی بیشتر است. البته آمریکا پاسخ چنین تنشهایی را با مجازاتها و تحریمهای بیشتر و گسترده‌تر و با اعمال قدرتمند تری خواهد داد. مانند همان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران یا مقابله نظامی با ایران یا حتی تاثیر‌گذاری بر روی توافق اتمی در آینده.

تمامی اینها به این معناست که در آینده تنش میان آمریکا و ایران تشدید خواهد شد.