اسامی مزدورانی که مردم را در تظاهرات انتقال آب دزفول کتک میزدند

423

در تظاهرات روزهای گذشته که در دزفول مردم نسبت به طرح انتقال آب انجام دادند مزدوران حکومتی به ضرب و شتم مردم پرداخته و تعدادی را مجروح کردند اینک اسامي مزدورانی که مردم دزفول را زیر مشت ولگد گذاشتند به شرح زیر اعلام میشود:

سرهنگ دوم بندراهل خرم آباد

سروان احسان بردیا اهل خرم اباد

ستوان دوم حمید پاپی ساکن اندیمشک

واستوار بهنام فخاری یگان امداد ساکن دزفول

لطفا اگر کسی عکس این ها را هم دارد برای نشر روی شبکه قرار دهد.

با تشکر از دوست عزیزی که این مطلب را ارسال کردند