فتوای تکاندهنده آخوند کثیف مصباح یزدی، تجاوز به زن اعدامی برابر حج است + سند

2166

سند ضمیمه یک سوال و جواب از مصباح یزدی را منعکس کرده است که از وی درباره اعتراف گیری از زندانیان سوال میشود که او کاملا توضیح میدهد و چگونگی تجاوز را هم به طور ریز برای بازجویان تشریح میکند!

او میگوید تجاوز به دختران باکره در زندان شرعی و به اندازه حج تمتع ثواب دارد! تجاوز به زنان و مردان زندانی نیز برای گرفتن اعتراف شرعی و بلامانع است!

جای هیچ شکی در این سند نیست