تظاهرات و شعار مرگ بر شهرداری در قم پس از قتل یک دستفروش + عکس و فیلم

130

 از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۲ مرداد، گروهی از وانت‌داران میوه فروش، با در دست داشتن پلاکارد اجتماع کردند و خواستند که علت مرگ همکارشان شدند.

 برادر مقتول گفته است که ماموران شهرداری به تعداد زیاد بر سر دستفروش ریخته و او را تا سرحد مرگ کتک زده اند و سرش به جدول لبه خیابان خورده و بر اثر ضربه کشته شده است.

شهرداری که واکنشهای مردم را دید اقدام به کتمان حقیقت کرده است. در واکنش به مرگ این میوه فروش، گروهی از مردم قم خروجی میدان تره بار شهر را بستند. دادستانی قم، مهدی کاهه ۵ مامور شهرداری را برای بررسی ماجرا احضار کرد.