یک زن مقابل نانوایی خود را به آتش کشید

105

دیروز حوالی ساعت یک ظهر روز جمعه۲۰ مرداد یک زن جوان جیرفتی درست مقابل نانوایی خود را به آتش کشید و جانش را در آتش سوزاند و کشته شد.  دردناکترین نوع اعتراض به شیوه خودسوزی است که معمولا زنان برای خود انتخاب میکنند.

یکی از هموطنان از جیرفت نوشته اند؛ خودسوزی  در مقابل یک نانوایی یعنی حتی قدرت خرید نان را هم ندارد. فقر معیشتی اولیه ترین مشکلی است که مردم با آن روبرو هستند و فقرایی که حتی برای سفره های خالی شان نان هم نمیتوانند تهیه کنند ننگ بر مسولینی که نان مردم ایران را برای سلاح و ترور به کشورهای دیگر میبرند. الان روز به روز فاصله طبقاتی در ایران بیشتر میشود و به همین میزان آمار خودکشی به شیوه های مختلف بالا و بالاتر میرود. لطفا نشر دهید که مسولین ببینند و شرم کنند که مردم در گرسنگی خودسوزی میکنند.

با تشکر از این دوست گرامی