مشایی گفت ولی فقیه که بین مردم تفرقه بیاندازد، خود شیطان است

594

در یک درگیری جدید لفظی بین باند احمدی نژاد با ولی فقیه مشایی گفت ما با ولایت فقیهی که به مثابه خط کشی موجب صف‌بندی جامعه باشد نظرمثبت نداریم، این ولایت فقیه نیست جهل است، به نام پیغمبر بین مردم فاصله درست میکنند، به نام امیر المومنین فاصله درست میکنید… خود شیطان است. امام معصوم ما ولی فقیه ما برای تثبیت و تحکیم و توسعه وحدت انسانیه در تفرق انسان امام زمان باید همچنان در….