درگیری و شعارهای مرگ بر بسیجی هنگام مسابقه ورزشگاه را تکان داد+ فیلم

1201

روز ۱۹ مرداد در جریان مسابقه فوتبال بین تیمهای پرسپولیس و نفت در استادیوم آزادی  در تهران جوانان یکصدا علیه سرکوب و نیروی سرکوبگر بسیج شعار دادند. جوانان شعار می دادند:

بسیجی حیا کن ورزشگاه رو رها کن،

در این میان درگیریهایی هم بین مردم و بسیجی ها رخ داد.