حضور بی وقت آتش به اختیاران بر پشت بام خانه ها باعث وحشت مردم شد

137

امروز صبح (پنجشنبه ۱۹مرداد)حوالی ساعت۶ و نیم موقعی که همه ساکنان کوچه ولیعصردر مشکین شهر خواب بودند نیروی انتظامی همراه شاکی به دنبال یک جوان مورد اتهام در مورد یک پرونده مهریه !!! اقدام به بالا رفتن از دیوار خانه های همسایه آن هم بدون دق الباب کردند و باعث وحشت ساکنان این محله شدند.

 یکی از ساکنان محله میگفت ماموران طوری وارد شدند که ۲ دختر جوان و نوجوان من نیم ساعت از وحشت گریه میکردنند و همسرم تا سر حد سکته حالش خراب شده بود و تا ظهر از استرس نمی توانست هیچ کاری انجام بدهد!… نمی دانم این چه قانونی هست که ساعت ۶ صبح آن هم در خانه های همسایه آن هم به طور وحشیانه به دنبال متهم میگردند! فکر نکنم در هیچ کشوری در دنیا اینطوری پلیسش مردم آزاری کند. حتی دنبال قاتل هم اینطوری نمیگردند و از در و دیوار مردم بالا نمیروند.

با تشکر از دوستی که این نامه را ارسال کرده است!