پژوهشگران در دانشگاه آیندهوون هلند ماده پلاستیکی ساخته‌اند که با قدرت نور حرکت می‌کند.

این ماده با دریافت نور حالت انقباض و انبساط در خود به وجود می‌آورد که باعث حرکت آن هم‌چون یک‌هزار پا می‌شود.

پژوهشگران می‌گویند که با ساخت نوع پیشرفته‌تر و در اندازه‌های بزرگتر این ماده در آیندة نه چندان دور، از آن در کارهای جستجو و کاوش و دیگر پژوهشهای علمی و حتی روباتهایی که با نور حرکت می‌کنند به‌ویژه در مناطق فقیرنشین استفاده خواهد شد.