یک خبرگزاری ترک گزارش داد که ترکیه ساخت دیوار در مرز مشترک خود با ایران همانند دیوار مرزی ترکیه و سوریه را آغاز کرده است.

ین دیوار مرزی ۳متر ارتقاع و ۲متر عرض دارد و ترکیه هدف از ساخت این دیوار را تقویت امنیت از طریق توقف نفوذ شبه نظامیان کرد و قاچاقچیان غیرقانونی اعلام کرده است.

پیش تر وزارت خارجه اعلام کرده بود که هر اقدامی در مرزهای مشترک ایران و ترکیه باید با اطلاع تهران باشد