آتش سوزی خط لوله انتقال گاز در اهواز+فیلم

68

روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۹۶ در ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه،‌آتش سوزی عظیمی در یکی از واحدهای بهره برداری خط لوله انتقال گاز بوجود آمد. گویا این آتش سوزی به دلیل فرسودگی لوله ها بوده که دچار نشتی و ترکیدگی شده است.

این ترکیدگی در مجاورت یکی از واحدهای بهره‌برداری اتفاق افتاد.