شکنجه وحشیانه یک شهروند کرمانشاهی به اتهام پلیس جعلی سیاسی

83

بنا‌ به گزارشات رسیده نیروهای سرکوبگر انتظامی در کرمانشاه یک زندانی را پس از دستگیری به‌شدت شکنجه کرده و سپس وی را به زندان بندرعباس منتلق کرده اند

 وی که شهرام حسینی نام دارد به اتهام جعل عنوان پلیس دستگیر شده است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده‌ی این زندانی ”پلیس به وی مظنون شده است که جعل عنوان پلیس از سوی او، جهت مقاصد سیاسی هم به کار گرفته شده باشند و به همین علت او در بازجویی‌های اولیه تحت شکنجه قرار گرفته است“.