خودکشی زنان یک روز در میان

69

ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته دوشنبه ۱۶مرداد ۹۶ یک دختر جوان با پرتاب خود از روی پل عابر میدان رسالت اقدام به خودکشی کرد که متأسفانه جان باخت.

روز ۱۴مرداد ۹۶، دختر جوانی از طبقه ششم یکی از برج های مجتمع آتی ساز در اتوبان چمران در تهران، خود را به پایین پرتاب کرد. و به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶زن جوانی در مسجد سلیمان با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و متأسفانه جان باخت.

خودکشی بخصوص در بین زنان در ایران آمار بالایی را به خود اختصاص میدهد و اکثرا به دلیل فقر و بیکاری و سرکوب فزاینده ای است که گریبان زنان را گرفته است.