خبر تکمیلی رضا شهابی در رجایی شهر پذیرفته نشد+ عکس

66

امروز ۱۷ مرداد ۹۶ رضا شهابی بنا به خواست دادستانی و برای جلوگیری از ضبط ملک وثیقه گذار، همراه باتعدادی ازاعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  و خانواده ودوستان در دساعت۱۸:۲۰به زندان رجایی شهر مراجعه کرد اما پذیرش نشد.

در خبر قبلی آمده بود

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل اقدام دادستانی برای

ضبط ملک وثیقه گذار امروز ۱۷ مردادماه به زندان رجایی شهر باز می‌گردد.

شهابی ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ هنگام رانندگی با اتوبوس و جابجای مسافران توسط نیروهای امنیتی بازگشت و پس از ۱۹ ماه فشار در انفرادی ۲۰۹ اوین به شش سال حبس و پرداخت مبلغ هفت  میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم گردید.

رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی های طولانی و طاقت فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب های جدی دید و به دلیل اینکه مسئولان قضایی با درمان ایشان در خارج از زندان مخالفت می کردند این عضو سندیکا در سه مرحله دست به اعتصاب غذا زد و به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل گردید و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تایید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد. با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می شود. متاسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تایید قرار نگرفته است  بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده است.