تجمع اعتراضی پرستاران مقابل وزارت بهداشت شکل گرفت

134

طبق فراخون قبلی که در فضای مجازی داده شد جمعی از پرستاران مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی خود را شکل دادند.

امروز ۱۵ مرداد ۹۵ پرستاران با در دست داشتنی دست نوشته های منظم و یک شکل اعتراض خود را به طرح پرستار بیمارستانی غیر آکادمیک اعلام نمودند. این پرستاران که در مقابل وزارت بهداشت جمع شده بودند. خواسته های خود را با پلاکارها و دست نوشته هایی که همراه آورده بودند به نمایش گذاشتند.

قابل ذکر اینکه پرستاران در فراخوان روزهای گذشته خود گفته بودند که این تجمع روز یکشنبه ۱۵مرداد ۹۶ ساعت ۹ در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی غیر آکادمیک مقابل وزارت بهداشت برگزار میشود! در فراخوانی که در شبکه های اجتماعی پخش شده نوشته اند؛

زمان:۱۵مرداد ساعت۹

مکان: مقابل وزارت بهداشت

آدرس: شهرک غرب،بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک غربی