زبان فارسی سومین زبان رو به گسترش در کانادا است

43

زبان فارسی سومین زبان رو به گسترش در کانادا است. مطالعات آماری در کانادا نشان می‌دهد زبان تاگالوگ سریع‌ترین رشد را در میان سایر زبان‌ها در این کشور داشته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اوتاواسیتیزن، تقریبا ۷٫۶ میلیون کانادایی در سال ۲۰۱۶، زبانی غیر از زبان انگلیسی یا فرانسوی را در منزل صحبت کردند این در حالی بود که در سال ۲۰۱۱، این آمار ۱۴٫۵ درصد بود.

نرخ دوزبانه‌بودن انگلیسی-فرانسوی شهروندان کانادایی در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۸ درصد گزارش شده که این رقم بالاترین میزان بوده است. با این حال، میزان صحبت کردن به فرانسوی به عنوان زبان مادری در سال ۲۰۱۶، ۲۱٫۳ درصد بود این در حالی است که در سال ۲۰۱۱، ۲۲ درصد شهروندان به این زبان صحبت می کردند. در کبک، این میزان ۷۸٫۴ درصد بود در حالی که ۵ سال قبل از آن، درصد شهروندانی که به زبان مادری فرانسوی صحبت می‌کردند، ۷۹٫۷ درصد بود.

در این بین، زبان تاگالوگ سریع‌ترین رشد را در کانادا داشته و نسبت به آمار سال ۲۰۱۱، ۳۵ درصد رشد داشت و به دنبال آن، عربی (۳۰ درصد)، فارسی(۲۶٫۷ درصد)، هندی (۲۶٫۱ درصد) و اردو (۲۵ درصد) قرار داشتند.

همچنین حدود ۲۲۸ هزار و ۷۷۰ شهروند کانادایی اعلام کردند که در سال ۲۰۱۶، در منزل به زبان بومی صحبت می‌کردند این در حالی است که فقط ۲۱۳ هزار و ۲۳۰ نفرشان دارای یک زبان مادری بومی بودند و شواهد نشان می‌دهد افراد بیشتری، زبان بومی را به عنوان زبان دوم یاد گرفته‌اند.

۱۹٫۴ درصد از جمعیت کانادا گزارش کرده‌اند که در منزل بیش از یک زبان صحبت می‌کنند اما در سال ۲۰۱۱، این میزان حدود ۱۷٫۵ درصد بود.

همچنین، بیش از ۲۸ ردصد تمامی خانوارهای کانادایی در سال ۲۰۱۶ متشکل از یک فرد بودند و این بالاترین آمار خانواده‌های تک‌نفره از سال ۱۸۶۷ تا سال گذشته میلادی به شمار می‌آید. این امر نشان می‌دهد این نوع زندگی کردن، برای نخستین بار مرسوم‌ترین آرایش خانوادگی در کاناداست و ۵۳٫۷ درصد از این خانواده‌های تک‌نفره را زنان تشکیل می‌دادند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy