خودکشی یک زن جوان با حلق آویز کردن

149

 روز پنجشنبه ۱۲مرداد۹۶ زن جوانی در مسجد سلیمان اقدام به خودکشی کرد و متأسفانه جان باخت. بنا‌ به این گزارشات رسیده زمانیکه مأموران به محل رسیدند  با جسد حلق‌آویز شده زن جوان روبه‌رو شدند که او را به پزشک قانونی منتقل کردند.

خودکشی در مسجد سلیمان طی سالهای اخیر افزایش داشته است به‌نحوی که تنها در سال ۹۰ بیش از ۳۳۰نفر در این شهر دست به خودکشی زده‌اند.