وزارت‌خارجه فرانسه بار دیگر مخالفت خود با برنامه موشکی ایران را اعلام کرد و آن را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست.

خبرگزاری فرانسه در این زمینه گفت: «وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد، ادامه برنامه موشکی ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل است که توافق هسته‌یی با ایران را تأیید می‌کند».