این تصاویر مسحورانه را یک گروه عکاس زیر دریا از کوسه‌هایی که توسط هزاران ماهی در ساحل کارولینای جنوبی در آمریکا محاصره شده‌اند ثبت کرده‌اند.

این گروه ۴ نفره با به ثبت رساندن این تصاویر توانستند جایزه بهترین عکس زیر آب را از آن خود کنند.

کوسه گرفتار ماهی ها

کوسه گرفتار ماهی ها

کوسه گرفتار ماهی ها