شرکت آمریکایی آمازون تحت تحقیقات فدرال قرار گرفت

44

شرکت آمریکایی آمازون اعلام کرد که به‌خاطر نقض احتمالی تحریمهای آمریکا علیه ایران تحت تحقیقات فدرال قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه ‌این شرکت، وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری این کشور در حال تحقیق در مورد فروش اقلامی به ایران از سوی این شرکت هستند و آمازون ممکن است به این خاطر جریمه شود.

به گزارش رسانه‌های آمریکا، آمازون از فروش میزان قابل توجهی کالا به وابستگان ایران پرده برداشته که احتمالاً قانون کاهش تهدیدات ایران و حقوق‌بشر سوریه را نقض کرده است. بر اساس تحقیقات فدرال در مورد نقض احتمالی تحریمهای آمریکا علیه ایران، شرکت آمازون حداقل به یک نفر و نیز نهادهایی که در لیست تروریستی دولت آمریکا قرار دارند اقلامی را به فروش رسانده است.

همچنین اقلامی که از سوی آمازون به چند سفارت ایران در کشورهاى مختلف به فروش رسیده، مورد تحقیق قرار دارد.