ما باید از قدرت نظامی در برابر ایران که تاثیر خاص خودش را دارد استفاده کنیم

48

ایران در یک اقدام تحریک‌آمیز باز هم دست به آزمایش موشکی زد اما این بار تحت پوشش موشک ماهواره بر. گزارشی از فاکس‌ نیوز ۷مرداد ۹۶:

ایران به‌نظر می‌رسد یک موشک که ماهواره روی مدار قرار می‌دهد را به فضا فرستاده است. واکنش شما چه بوده، برای بردن ماهواره به فضا بوده یا تست یک چیز دیگر بوده؟

مک تورنبری رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا: ما نمونه این جریان را در کره شمالی هم دیده‌ایم. آنها پرتاب کننده‌هایی داشتند که می‌گفتند صلح‌آمیز است اما بواقع آنچه مشغولش بودند برنامه موشکی‌شان را ارتقا می‌دادند.

بنابراین در حالیکه ما روی بهبود ارتقای سیستم موشکی کره شمالی متمرکز بوده‌ایم که می‌تواند تا آمریکا هم برسد، ایران نیز همین روال کار را ادامه می‌دهد.

ما نه تنها باید نگران موشکهایی از کره شمالی باشیم بلکه به‌طور فزاینده‌یی باید همچنین نگران برنامه موشکی ایران باشیم به‌خصوص که توافق اتمی دولت اوباما این برنامه را محدود نکرده است.

فاکس نیوز:‌ سرنوشت این تحریمهای جدید چطور می‌شود و فرقش با گذشته چیست؟

مک تورنبری: تحریمها در گذشته به تنهایی کافی نبوده‌اند تا اهداف ما را محقق کنند. بنابراین با این تحریمها تلاش هست آنها را محدود کند و فقط خود این تحریمها نیست بلکه تحریمهای ثانویه هم هستند یعنی کسانی که با این کشورها مانند کره شمالی معاملات دارند هم تحریم می‌شوند. امیدواریم این یکی موثرتر باشند.

باید توجه داشت که تحریمها کارایی زیادی دارند اما قدرت مستحکم نظامی تاثیر خاص خودش را دارد و جایگزینی ندارد.