ابراهیم محمودی در حین کولبری کشته شد!

105

بامداد روز یک شنبه ٨مردادماه ۹۶، نیروی آتش به اختیار انتظامی در مرز بانه در استان کردستان در منطقه دوله ای به سوی دسته ای از کولبران زحمتکش شلیک کردند که منجر به کشته شدن  ابراهیم محمودی  و زخمی شدن دو کولبر دیگر شد.

بیش از ٣٠ رأس اسب کولبران نیز تلف شد و اجناس آنها نیز از سوی نیروهای سرکوبگر به غارت رفت و ربوده شد.