یک تیم از فضانوردان اعلام کردند آنها بالقوه اولین ماه فراتر از منظومه شمسی با نام  اکسومون را کشف کرده‌اند.

اکسومون تخمین زده شده که به همان بزرگی و همان جرم سیاره نپتون باشد.

اکسومون به دور یک سیاره به اندازه جوپیتر ولی با جرمی ۱۰برابر آن می‌باشد.

اکسومون به دور یک سیاره بیرونی به‌نام کِپلِر می‌چرخد.

فاصله اکسومون ۴۰۰۰سال نوری است. یک‌سال نوری در فضا مساوی ۶تریلیون مایل است.

در این میان بیش از ۳۰۰۰سیاره از این مدل، تاکنون کشف شده‌اند. کرات ماه که خارج از منظومه شمسی بودند تاکنون کشف ناشده بوده‌اند.

بنا‌ به گفته فضانوردانی که این تحقیق را انجام داده‌اند، اکسومون نماینده یک چالش بی‌سابقه در نجوم مدرن است با این توانایی که بصیرتی غنی به فرضیه تشکیل سیاره و سکونت در آن می‌بخشد.

سیگنال اکسومون توسط تلسکوپ فضایی کِپلِر ناسا کشف شد. تلسکوپ هابل مشاهدات بیشتری در اکتبر انجام خواهد داد.