توسعه برنامه موشکی ایران منطقه را بی‌ثبات می‌کند

42

آسوشیتدپرس روز شنبه ۷مرداد ۹۶خبر داد کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا و انگلستان در بیانیه مشترکی پرتاب موشک ماهواره‌بر توسط ایران را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: پرتاب موشک توسط ایران با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق اتمی را به ثبت رساند ”ناسازگار ”است.

این چهار کشور می‌گویند توسعه برنامه موشکی ایران منطقه را بی‌ثبات می‌کند و نباید ادامه یابد.

فرانسه، آلمان و انگلستان می‌گویند آنها در حال طرح نگرانی خود به‌طور مستقیم با ایران هستند. آمریکا دارای مناسبات دیپلوماتیک با تهران نیست.