برای اعدام دو جوان ۲۶ و۲۷ ساله پول طناب دار را پرداختند

243

محمد دهقان زاده و علی قاسمی ۲۶و ۲۷ ساله در زندان اردبیل در معرض اعدام قریب الوقوع هستند.

بر اساس گزارشهای رسیده؛ محمد دهقان زاده فرزند صاحبعلی متولد ۱۳۶۹ و علی قاسمی فرزند وجیه الله متولد ۱۳۶۸ هر دو متهم به قتل هستند. این دو زندانی در مرداد ماه سال ۸۸ دستگیر شده و هم اکنون پس از ۹ سال حبس در زندان اردبیل در معرض اعدام قریب الوقوع قرار گرفته اند.

برگه اجرای حکم اعدام محمد دهقان زاده و علی قاسمی هم اکنون به زندان اردبیل رسیده و قرار است که این دو زندانی به زودی اعدام شوند. گفته می شود که شاکیان پرونده های قصاص می بایست به دادستانی پول طناب که در اصل همان خونبهای زندانی است پرداخت کنند. در مورد این دو زندانی پول طناب نیز توسط شاکی پرداخت شده است.