ایران منبع مستمر بی‌ثباتی در سراسر منطقه است

43

سناتور براون در جلسه شب گذشته سنای آمریکا گفت:‌ ایران که اصلی‌ترین حامی تروریسم است منبع مستمر بی‌ثباتی در سراسر منطقه است. لایحه تحریم ایران به‌دقت نوشته شده است تا تعهدات آمریکا تحت توافق اتمی با ایران نقض نکند و تحریمهای جدیدی را در پاسخ به حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق‌بشرو برنامه موشک بالستیک آن اعمال کند.