تجمع اعتراضی کارگران در شهرهای خرم آباد بهبهان و اهواز

70

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارسیلون مقابل استانداری

روز چهار شبنه ۴مرداد۹۶ کارگران کارخانه پارسیلون دراعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 اعتصاب مجدد کارگران شهرداری

روز چهار شنبه چهارم مرداد کارگران شهرداری بهبهان در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان مجددا دست به اعتصاب زدند .

 

 

تجمع اعتراضی طلبکاران گروه ملی فولاد مقابل دفتر شرکت در اهواز

روز چهار‌شنبه۴مردادماه۹۶ حدود ۴۰نفر از طلبکاران خرید و قطعه ساز گروه ملی صنعتی فولاد ایران بار دیگر در محل این شرکت در اهواز تجمع کرده و خواستار پرداخت طلب خود از سوی این شرکت شدند.

یکی از طلبکاران گفت که مدیرعامل گروه ملی فولاد به قول خودعمل نمی کند. در برخی مراجعه‌ها دفتردار مدیرعامل با حضور در میان تجمع کنندگان اعلام می‌کند که من کاره‌ای نیستم و روی صحبت‌های من حساب باز نکنید.