ژنرال ارشد آمریکا نسبت به دخالتهای ایران هشدار می‌دهد

75

ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز ۲۲ژوئیه در یک اجلاس امنیتی در واشینگتن گفت:‌

«ما قطعاً با نفوذ شریرانه ایران به‌طور روزانه مواجهیم».

«جنگ علیه خشونت افراطی‌گری امری است که ما به‌طور کامل با آن درگیریم. ما چالشهای امنیتی در اقیانوس آرام از جمله ظهور چین را داریم»…

در رابطه با سوریه، روسیه و ایران دارای «اهداف متفاوت درازمدت سیاسی» در این کشور می‌باشند و هر چه این جنگ طولانی شود آن اهداف بیشتر «افشا» می شوند.

ژنرال دانفورد با اشاره به اوضاع سوریه گفت:‌ «منصفانه است بگوئیم که روسیه و ایران برای نفوذ رقابت دارند. پیوند رژیم سوریه و روسیه و ایران امری نیست که تحمل شود».

او گفت «آنچه ایران در منطقه می‌خواهد از آنچه روسیه می‌خواهد متفاوت است… سخت است که آنها در درازمدت به توافق رساند».

ژنرال دانفورد گفت «من چندسال در عراق بوده‌ام. تلاش سختی از جانب ملی‌گرایی عراقی وجود دارد تا با نفوذ ایران مقابله کنند عراق مرز مشترک و منافع بسیار فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در رابطه با ایران دارد».

دانفورد گفت «حمایت مداوم ما از عراق که شکل سیاسی محکمی داشته باشد به آن اجازه می‌دهد مستقل باشد و داشتن نیروهای امنیتی مستقل امری کلیدی است».