پسر جوان از پل آزادی مشهد پایین پرید و جان باخت + عکس

154

روز گذشته ۲مرداد۹۶ پسر جوان مشهدی برای اقدام به خودکشی به بالای پل آزادی مشهد رفت و از بالای پل به پایین پرید و خود را کشت. افزایش خودکشی در ایران به دلیل فقر و بیکاری فزاینده و به دلیل سرکوبی جوانان صورت میگیرد. جوانانی که در ناامیدی مطلق راهی جز از بین بردن خود پیدا  نمیکنند.

قابل ذکر اینکه  ایران دارای بالاترین میزان نرخ خودکشی در جهان میباشد و رتبه اول خودکشی زنان در خاورمیانه در اختیار ایران است.