پست شبانه روزی برای جلوگیری از نقشه شوم

75

کارگران شرکت لبنیاتی ارژن اهواز۴ شبانه روز است که برای جلوگیری از نقشه شوم کارفرما و واحقاق حقوق برحقشان، مقابل این شرکت تجمع کرده اند.

کارگر شرکت لبنیاتی ارژن اهوازمیگوید: برای اینکه نتوانند شبانه وسایل را بار بزنند ما شیفت بندی شده ایم و ۲۴ ساعت شبانه روز اینجا نگهبانی می دهیم و هر چند ساعت یک بار عده ای برای استراحت به منزل می روند و کارگران دیگری بجای آنها می ایستند و ۴ شبانه روز است که این روند ادامه دارد که گرمای بی رحم و شرجی هوای اهواز را نیز نمی توان نادیده گرفت ولی برای احقاق حقمان مجبوریم تحمل کنیم.  یکی  دیگر از کارگران شرکت لبنیاتی ارژن گفت: چند ماه است حقوقی دریافت نکرده ایم این در حالی است که روزانه ۶۰ میلیون تومان پول فروش محصولات را به حسابداری شرکت تحویل می دهیم اما شرکت باز هم می گوید پولی برای پرداخت حقوقتان نداریم. وی افزود : پاسخ مسئولان این است هر کسی که می خواهد بماند رایگان کار کندو ماهی ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به وی می دهیم. کارگری دیگر ادامه داد: آن ها می گویند” بهر حال ما مجوز از فرمانداری برای پلمپ این شرکت می گیریم و شبانه وسایل را بار می زنیم و به شیراز می رویم هر کس پولش را می خواهد دنبال ما بدود” یا این که می گویند” اگر مردید بیاید پول هایتان را بگیرید” پول کارگر خوردن مردانگی نیست. ما برای استخدام از ۳۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان پول چک و سفته داده ایم. حال هم آن ها را از دست دادیم هم حقوقمان را نگرفیتم. وی گفت: حال برای اینکه نتوانند شبانه وسایل را بار بزنند ما شیفت بندی شده ایم و ۲۴ ساعت شبانه روز اینجا نگهبانی می دهیم و هر چند ساعت یک بار عده ای برای استراحت به منزل می روند و کارگران دیگری بجای آنها می ایستند و ۴ شبانه روز است که این روند ادامه دارد که گرمای بی رحم و شرجی هوای اهواز را نیز نمی توان نادیده گرفت ولی برای احقاق حقمان مجبوریم تحمل کنیم.کارگر دیگری نیز گفت: ۶۰ -۷۰ کارگر یعنی ۶۰-۷۰ خانواده ، هر کدام از این خانواده ها مسائل و مشکلات خود را دارد، دانشجو ، بیمار ، قسط ، اجاره خانه، نان شب و هزار درد دیگر درست نیست که حتی فرمانداری به ما می گوید ” ما کاری به ارژن نداریم” .

آدرس شرکت لبنیاتی ارژن اهواز ، سه راه خرمشهر ، جنب کارخانه آرد جنوب ، پخش ارژن میباشد.