درگیری کارگران نیشکر هفت تپه و شلیک نیروی آتش به اختیار انتظامی

91

صبح امروز ۳مرداد۹۶ کارگران نیشکر هفت تپه به همراه همسر و فرزندانشان در مقابل این شرکت  تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تعداد این محرومان بیش از هزار تخمین زده میشود. آنها در وسط جاده اندیمشک اهواز تجمع نمودند تا به این وسیله توجه  مسولین را به وضعیت معیشتی اسف بار خود جلب کنند. نیروی انتظامی دست به سرکوب این محرومان زده است و با اقدام به تیراندازی قصد دارند این تجمع را متفرق کند. کارگران و خانواده هایشان دست به مقاوت زده اند و صدای شلیک های مستمر به گوش میرسد هنوز از اینکه اقدام به شلیک نیروی انتظامی هوایی بوده یا اینکه کارگران مورد هدف واقع شده اند اطلاعی در دست نیست!

خبر در دست پیگیری است