تجمع مالباختگان کاسپین و افضل توس + فیلم

162

صبح امروز سه شنبه سوم مرداد ماه ۹۶ جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین؛ در مقابل درب ساختمان در بلوار بیهقی تجمع کردند. مالباختگان محروم شعار میدهند:

یا حجه ابن الحسن – ریشه ظلمو بکن

صدا و سیمای ما حامی این ننگ ما

نیروهای انتظامی در صحنه حضور دارند و کنترل میکنند. مالباختگان محروم روزهای زیادی است که در جستجوی اموال به غارت رفته خود در مقابل بانک مرکزی و شعبات این موسسه دزد تجمع میکنند. تجمع و راهپیمایی روز گذشته این مالباختگان در گرمای هوای تهران بسیار قوی برگزار شد.

همچنین جمعی از مالباختگان محروم موسسه افضل توس وابسته به بنیاد شهید هم مقابل بانک مرکزی با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی تجمع کردند.

حضور نیروهای پلیس در محل نیز به چشم میخورد.