نمایش کثیف و مسخره گرداندان مردان در خیابانها + تصاویر

235

نمایش مسخره چرخاندن مردان فقیر و معتاد در میدان امام حسین  با هدف ایجاد رعب و وحشت، شاهکار امروز نیروی انتظامی بود که  برای سرکوبی مردم این اقدام نمایشی را انجام داد. بسیاری از این بی نوایان تحت عنوان «دستگیر شدگان مواد مخدر و اراذل و اوباش» در اطراف میدان امام حسین دستگیر کرده و به غل و زنجیر بستند. البته برای همه واضح است که ارازل و اوباش واقعی خود ماموران شهرداری و ماموران نیروی انتظامی به سرکردگی خود ساجدی نیا هستند!

فارس و دیگر رسانه های حکومتی این اقدام کثیف را منعکس کردند. در این گرازشات آمده است که  این نمایش مسخره خیابانی صبح دوشنبه ۲مرداد ۹۶ با حضور  ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در شمال غرب میدان امام حسین برگزار شد. این نمایش ضد انسانی در گرمای هوا برگزار شد تعدادی از مردان مسن از حال رفتند و وسط خیابان افتادند و آنهایی که تاب آوردند با خوردن آب تلاش به تحمل گرما میکردند.

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی