ثروت افسانه ای وزیر، با خودکشی جمعی یک خانواده فقیر حلال شد

425

وزیر بهداشت ثروت_حلال خود را چگونه کسب کرده است!!؟

حدود ۴سال قبل در دور اول دولت روحانی وقتی در یکی از کمیسیون های مجلس از وزیر پیشنهادی بهداشت، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی پرسیدند ثروت شما چقدر است او پاسخی میدهد که موجب حیرت حاضران میشود: ۱۲۰۰میلیاردتومان!!

اکنون بعد از ۴سال اگر فرض کنیم، وی در این مدت طبق گفته خود هیچگونه فعالیت اقتصادی و درآمدزا نداشته است، صرفا از محل درآمد “بیمارستان چشم پزشکی نور” که بزرگترین و مدرنترین بیمارستان خصوصی چشم پزشکی کشور و خاورمیانه میباشد و بخش اعظم سهام آن متعلق به دکترهاشمی میباشد،” سالانه حداقل ۵۰میلیاردتومان”، صرفا سود و درآمد حاصل از سهام شخص وی در این بیمارستان بوده است!! که طبعا طی ۴سال بالغ بر ۲۰۰میلیاردتومان شده است.

پس ثروت کنونی دکتر حسن قاضی زاده هاشمی حداقل ۱۴۰۰میلیاردتومان میباشد!!!

شاید برخی تصور کنند که وی این ثروت را از راه شغل پزشکی بدست آورده است اما بد نیست بدانیم که از بین کل پزشکان کشور و نزدیک ۲۰۰۰چشم پزشک در کشور هیچ کس حتی نیمی از ثروت وی را نیز ندارد!!

در این مواقع برخی افراد با نگاه مثبت به موضوع نگاه کرده و ثروت وی و افراد مشابه را از راه حلال و حاصل هوش و درایت شخصی اینگونه افراد میدانند.

اگر بخواهیم با مثال میزان ثروت حلال این وزیر محبوب مردمی!! را بررسی کنیم،

فقط بصورت محاسبه زیر، نحوه کسب این ثروت حلال را میتوان توجیه نمود، و آن را صرفا حاصل درایت وی و بدون استفاده از رانت های خاص دانست:

اگر فرض کنیم وی ۱۴۰۰ سال عمر دارد!! ( یعنی ایشان از همان صدر اسلام حضور فعال داشته باشد!!)

و از ابتدای عمر در ۱۴۰۰ سال قبل!!

ماهانه۸۰میلیون تومان حقوق گرفته یا بنوعی درآمد کسب کرده باشد!!

سالانه حدود ۱میلیاردتومان درآمد داشته است!!

پس بعد از ۱۴۰۰سال، وی توانسته است ثروت کنونی خود یعنی ۱۴۰۰میلیارد تومان را کسب نماید!

پس نتیجه اینکه ثروت وی حلال است!! زیرا پدری که چند روز پیش همه چیزش را به خاطر فقر از دست داد و تصمیم به خودکشی خود و خانواده اش گرفت، و همه شان در یکی از بیمارستانهایی که ایشون مسولش هستند تمام کردند، هیچ ربطی به ثروت این وزیر ندارد!

زیرا گورخوابان و لوله خوابان و کارتن خوابان و مردمی که در زباله نانشان را پیدا میکنند هیچ ربطی به ثروت این وزیر ندارد.

زیرا…

باشد تا روزی که روز فقرا برسد و حلال و حرام مشخص شود! باشد تا روزی که ترس رخت بر بندد و شجاعت و شهامت گم شده پیدا شود و روز فقرا هم فرا برسد.