تجمع اعتراضی اقشار مختلف مردم در اهواز دزفول یاسوج و فهرج

140

دومین روز اعتصاب کارگران شهرداری اهواز

روز یکشنبه اول مرداد ماه؛ کارگران شهرداری اهواز دومین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم تغییر وضعیت در مقابل استانداری برگزار کردند .

اخراج کارگران شرکت قند دزفول

صبح روز یکشنبه اول مرداد ماه؛ بدليل نامعلومی صاحب شرکت قند دزفول تعدادی از کارگران خود را اخراج و از ورود آنها به کارخانه جلوگیری کرد که موجب اعتراض کارگران اخراجی شد.

 

 

تجمع اعتراضی جمعی از شهروندان فهرج مقابل فرمانداری

روز یکشنبه اول مرداد ماه؛ جمعی از شهروندان مقابل فرمانداری شهرستان فهرج در اعتراض به بکارگیری افراد غیر بومی در شهرستان محروم  فهرج استان کرمان با وجود بیکاری جوانان منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی ساکنان شهرک الغدیر یاسوج جلوی استانداری

 بنابرخبرهای رسیده امروز یکشنبه ۱مرداد ماه؛ ساکنان شهرک الغدیر یاسوج در اعتراض به بی آبی و نیز وضعیت بسیار بد آب دست به تجمع اعتراضی زدند .