اعتصاب بازار طلافروشان تبریز

110

 روز شنبه۳۱تیر ماه؛ بازار طلافروشان تبریز تعطیل شد، بازاریان طلا فروش تبریزی در پاساژ امیر کبیر این شهر در اعتراض به افزایش مالیات و ارزش افزوده مغاره های خود را باز نکردند.