تنها ۱۰ درصد زنانِ در سن کار در ایران شاغل هستند

55

سازمان‌های دولتی و غیردولتی در ایران در همه سطوح (شهری، استانی و ملی) داده‌های عمومی فراوانی منتشر می‌کنند. اما در بسیاری از مواقع این داده‌ها به راحتی در دسترس نیستند. داده باز داده‌ای است که «همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، از آن استفاده کنند و به اشتراک بگذارند. وب‌سایتی به نام «پایگاه داده باز ایران» داده‌های دولتی و غیردولتی را در یک جا جمع کرده و آن‌ها را در قالب‌هایی در دسترس‌تر در اختیار قرار می‌دهد. بررسی بخشی از آمارهای مندرج در این سایت نشان می‌دهد که هم‌اینک تنها ۱۰ درصد زنان در سن کار در ایران شاغل هستند.