تجمع کارگران شهرداری اهواز، مقابل ساختمان مرکزی +عكس

62

صبح روز ۳۱ تیرماه۹۶ دهها  نفر از کارگران مناطق ۸‌گانه شهرداری اهواز در گرمای بالای ۵۰ درجه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تجمع کردند.

در این تجمع کارگران پیمانکاریِ شاغل در بخش‌های مختلف از جمله بخش خدمات و فضای سبز حضور دارند.

خواسته اصلی این کارگران که طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاریِ خصوصی هستند، تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری است.

این کارگران از همه مناطق شهرداری در این تجمع شرکت کرده‌اند، و می‌گویند: همه ما در مناطق مختلف معوقات مزدی داریم؛ حق سنوات هم برای دو سال گذشته طلبکاریم.