رقص قشنگ آتنا اصلانی + فیلم

1388

این صحنه های شادمانی آتنا است. رقص این فرشته کوچک را تماشا کنید.

آتنا اصلانی کودک هفت ساله اردبیلی که ربوده شد و پس از ۲۲ روز جسدش را داخل یک بشکه پیدا کردند. پدر این کودک دستفروش است. قاتل رنگرز به قتل آتنا اعتراف کرده است و در نوبت اعدام میباشد. جسد کوچک آتنا با تشییع و در سوگواری عمومی مردم اردبیل به خاک سپرده شد.