حال زندانی سیاسی آرش صادقی وخیم گزارش میشود + عکس

188

حال آرش صادقی وخیم گزارش میشود گزارشات رسیده از زندان حاکی از این است که وضعیت زندانی سیاسی آرش صادقی، در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی، بسیار وخیم است.

مسولان زندان از دادن مرخصی برای درمان و یا بستری کردن این زندانی در بیمارستان که از مشکلات معده رنج می برد، ممانعت به عمل می آورند.

آرش صادقی بعد از اعتصاب غذای طولانی هنوز ریل بهبودی را به دلیل مشکلاتی که زندان برایش به وجود می آورد نمیتواند طی کند و هر روز حالش وخیم تر از روز قبل میشود.

آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی هر دو از فعالین حقوق مدنی هستند که در زندان اوین دوران اسارت خود را سپری میکنند.