تنبیه هولناک زندانی جوان بستن ایستاده زیر آفتاب

250
عکس آرشیو است

“افشین زینالی” زندانی عادی زندان مرکزی اردبیل، ساعت ۳ بعد از ظهر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶، به صورت تنبیهی به میله های زندان زنجیر شد. وی یک جوان ۲۸ساله است که به جرم سرقت سه سال است در بازداشت میباشد. این تنبیه قبلا هم بر روی وی اعمال شده بود. این زندانی ساعت ۱ نیمه شب به بند باز گردانده شد.

تاکید میشود مامورین هر زندان هر کدام شیوه های خاصی برای شکنجه زندانیان اعمال میکنند و این زندان در هوای گرم و هوای سرد زندانیان را ساعتها به میله پرچم در حیاط قرار میدهد..

عباس علیپور و محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ نیز چندی پیش با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بودند. محمد صابر ملک رییسی زندانی سیاسی بلوچ که به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد به میله بسته شده بود، این شکنجه را در نامه ای برای روحانی نوشت و اکنون بعد از دو ماه از انتخاب روحانی مجددا یک زندانی در همین زندان به میله بسته شد.