تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در سنندج+عكس

94

روز شنبه ۲۴ تیر ماه متقاضیان مسکن مهر در سنندج در اعتراض به عدم واگذاری مسکن به آنها مقابل اداره راه و شهر سازی  سنندج دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان میگفتند ۶ سال است منتظر تحویل خانه ایم حالا قرار داد را نیز اجبارا  به  ۱۶ میلیون تومان نقد و ۴۰ میلیون تومان وام عوض کرده اند !!!!