درگیری در ایستگاه متروی تهران یک آخوند مورد حمله با قمه قرار گرفت+ فیلم

401

لحظاتی قبل در ایستگاه متروی تهران با شنیده شدن صدای تیر اندازی دربهای مترو بسته شد.

گزارشهای رسیده حاکی از این بود که یک مهاجم با چاقو به یک آخوند حمله کرده است.

پس از این حادثه بلافاصله دربهای مترو برای دستگیری مهاجم بسته میشود. صدای شلیک تیر مسافرین را ترسانده است. مهاجم قصد تهاجم به مردم را ندارد و تنها نشانه اش آخوندها هستند.

عامل اختلال در نظم یک نفر است که لباسش را بیرون آورده و فریاد میزند و از ظلمی که به او شده است میگوید. پس از اینکه یک آخوند را مورد تهاجم قرار میدهد یک نفر برای کمک آخوند وارد صحنه میشود که مهاجم وی را نیز با ضربه میزند نهایتا ماموران نیروی انتظامی با شلیک تیر مهاجم را متوقف و دستگیر میکنند!

مهاجم مردی ۴۰ساله بود که  نیروی انتظامی میگوید به پایش شلیک کرده است اما در مسیر انتقال جان باخته است. ..!!!