مرگ یک زن در آسانسور بیمارستان مسیح دانشوری 

78

روز پنج شنبه ۲۲تیر۹۶ خانمی ۴۱ ساله با سقوط از آسانسور بیمارستان مسیح دانشوری، جان خود را از دست داد. در سانحه مذکور، این خانم با سقوط از آسانسور در طبقه همکف به طبقه منفی ۲ جان باخت.