مردم انارستان در اعتراض به مرگ دلخراش جاده را بستند

105

روز جمعه۲۳تیر۹۶جاده انارستان بسته شد. این جاده بعد از آنکه شاهید مرگ دلخراش یکی از جوانان این شهر بر اثر تصادف جاده ای بود بسته شد. مردم میگویند چرا برای این جاده فکری نمیشود و تا کی باید شاهد مرگ عزیزانمان باشیم کسی به این خواسته مردم پاسخ نداد و آنان جاده را بستند و مانع تردد خودروها شدند.

این شهر در استان بوشهر قرار دارد.