دو زندانی محکوم به اعدام به قرنطینه زندان ارومیه منتقل شدند

134

صبح امروز جمعه ۲۳ تیر ماه؛ دو زندانی از بند ۱۵زندان دریا در ارومیه جهت اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

به خانواده های زندانیان اطلاع داده شده که جهت آخرین دیدار با زندانیان مراجعه کنند. اسامی این زندانیان ماشاالله صادقی، محمدرضا صیاد نوین است که از بند ۱۵ زندان دریا منتقل شده اند. اتهام هر دو زندانی مواد مخدر بوده و سابقه قبلی نداشتند.

اخیرا عوامل حکومت در زندان ارومیه روز جمعه زندانیان را برای اعدام منتقل می کنند تا از واکنشهای خانواده ها و انعکاس خبر اعدام در رسانه ها جلوگیری کرده باشند. بر اساس گفته منابع مطلع معمولا زندانیان را صبح به قرنطینه منتقل؛ حکم اعدام آنها را نیمه شب اجرا کرده و سپس پیکرشان را به خانواده ها تحویل می دهند.